امسال هم 15 تست از درس بازاریابی اومده بود.كه فرق چندانی با سال های پیش نمیكرد.سطح سوالات خوب بود.از اونجایی كه ضریبش 4 شده خیلی خوب باید روش سرمایه گذاری كنید دوستان.نزارید درصدتون از این درصد بیاد پایین.

سر جلسه كنكور منتظر همه چی باشید.برا كنكور 95بازاریابی رو عمیق تر بخویند.بیشتر وقت بزارید.شاید امسال سبك سوالات عوض شه.

بازاریابی واقعا درس شیرینیه.از خوندنش حتما لذت خواهید برد.

منبع پیشنهادی:

پك بازاریابی ِDLM

2000تست مدیریت بازاریابی