کانال ارشد مدیریت در تلگرام راه اندازی شد.

امیدوارم برای همه مفید باشه.

لینک:

telegram.me/arshad_modireat