درس شیرین مدیریت بازاریابی:

اگه دقت كرده باشید اكثر رتبه های زیر 100درصد خوبی در این درس دارند.اكثرا بالای 70درصد.

در كنكور ارشد94 شاهد تغییراتی بودیم.مثل اضافه شدن مدیریت اسلامی و حذف مدیریت مالی از ارشد بازرگانی و از همه مهم تررررر مدیریت بازاریابی شد ضریب 4.

باید كم كم مفهومی تر خوند این درس رو  و وقت بیشتری روش بزاریم.از اول هم درس مهمی بود,از وقتی ك شده ضریب 4 مهم تر هم شده....در سال های گذشته بسیاری از سوالات تكراری بودن....مطمعن باشد این تكرار ها دیگه قطع خواهند شد...چون ادر ارشد 94فقط 15 تست اومده بود....

درس بسیار شیرین و كاربردی در زندگی....باهاش زندگی كنید.

منابع:

1.مدیریت بازاریابی مروج انتشارات پارسه

2.پك مدیریت بازاریابی DLM

3.مدیریت بازاریابی رضا مناجاتی انتشارات نگاه دانش

كتاب تست:

2000تست بازاریابی عبد الحمید ابراهیمی,حسن جلیلیان انتشارات نگاه دانش